کد : 
نام آزمایش :Anti citrullinated protein antibody , Anti CCP
متد :Immunoassay
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :7 روز
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
یک تست مفید در ارزیابی بیماری است که ممکن است آرتریت روماتوئید داشته باشد .این تست از حساسیت بالایی برخوردار نیست ولی بسیار اختصاصی است .اگر در بیماری مقادیر متوسط یا بالایی وجود داشته باشد نه تنها تآیید کننده تشخیص می باشد بلکه نشان دهنده افزایش ریسک آسیب مفصلی می باشد . مقادیر پائین آنتی بادی اهمیت کمتری دارد .
  فرم آماده چاپ