بروشورها
عنوانموضوع
e-BRID Automated Hybridization    _ آشنایی با سیستم e-BRID و اهمیت آن
آنچه زنان باید درباره پاپ تست و HPV بدانند    _ یک بروشور دو صفحه ای با نکاتی که لازم است زنان در باره پاپ اسمیر و HPV بدانند
ارتباط سرطان دهانه رحم با HPV    _ توضیح ساده چگونگی ارتباط بین HPV و سرطان دهانه رحم و نحوه برخورد برای تشخیص و غربالگری