آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا برای ارتقاء کیفیت کار خود و خدمت رسانی بهتر به مراجعه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات نیاز دارد تا از نظرات شما آگاه باشد. لذا با ارائه نظرات خود ما را در این راه یاری فرمایید.در صورتی که انتقاد، پیشنهاد، یا سوالی دارید پس از انتخاب موضوع متن خود را وارد نموده و اگر تمایل دارید از ما پاسخی دریافت دارید آدرس ایمیل خود را نیز برای ما ارسال نمایید.

در عین حال شما میتوانید مستقیما به آدرس info@hivalab.com ایمیل خود را ارسال کنید.

قبلا از توجه شما کمال تشکر را داریم.

 

 

آدرس ایمیل :    


پیشنهاد ، سوال یا انتقاد خود را در این قسمت وارد نمایید: