مؤسسین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا در سال 1387 تاسیس گردید. در این آزمایشگاه کلیه خدمات تشخیص طبی ، پاتولوژی ، سیتولوژی و ایمونوهیستوشیمی ارائه میگردد. 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی خیابان ظفر ابتدای خیابان بهروز پلاک 62

تلفن : 22922956    فکس : 22271190

ساعات فعالیت : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 20  پنجشنبه ها از ساعت 7 الی 14