آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

فرم مشخصات آزمایش

کد :272
نام آزمایش :Anti citrullinated protein antibody , Anti CCP
متد :Immunoassay
نمونه :Serum
حجم مورد نیاز :1ml
زمان جوابدهی :7 روز
شرایط نمونه : 
شرایط نگهداری :Refrigerated
نامهای دیگر : 
وا ژگان مرتبط :Rheumatoid arthritis , Rheumatoid factor
ملاحظات :
یک تست مفید در ارزیابی بیماری است که ممکن است آرتریت روماتوئید داشته باشد .این تست از حساسیت بالایی برخوردار نیست ولی بسیار اختصاصی است .اگر در بیماری مقادیر متوسط یا بالایی وجود داشته باشد نه تنها تآیید کننده تشخیص می باشد بلکه نشان دهنده افزایش ریسک آسیب مفصلی می باشد . مقادیر پائین آنتی بادی اهمیت کمتری دارد .