فرم درخواست شغل

 

در حال حاضر آزمایشگاه نیازی به پرسنل جدید ندارد ولی در صورتی که مایلید میتوانید فرم زیر را تکمیل نمایید تا در صورت نیاز به پرسنل در اولویت قرار گیرید.

لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید :

نام:    نام خانوادگی:  
جنس:                     سن :  وضعیت تاهل:

رشته تحصیلی:                        مدرک تحصیلی:   

مدت فارغ التحصیلی:

سوابق شغلی:


دوره های آموزشی:


شیفت مورد تقاضا:                 شغل مورد درخواست :

شماره  تلفن تماس:

آدرس پست الکترونیک:    
توضیحات تکمیلی: