کد : 
نام آزمایش :ACTH Stimulation test
متد :Immunoassay
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :2ml
زمان : 
شرایط نمونه :بیمار باید ناشتا باشد.
شرایط انتقال :نمونه باید به صورت منجمد انتقا ل یابد .
نامهای دیگر :Cosyntropin test , Synacthen test
توضیحات :
به دو حالت rapid و prolonged انجام می شود.
در نوع rapid دوز تجویز شدهcosyntropin به صورت وریدی تزریق می شود .نمونه در زمان های 0 به عنوان پایه و 30 و 60 دقیقه بعد از تزریق جهت تعیین میزان کورتیزول آزمایش می شود.در نوع prolonged دوز تجویزی Cosyntropin به صورت وریدی در عرض 8 ساعت در سه روز متوالی تزریق می شود . سطح سرمی کورتیزول یا میزان 17ketogenic steroid در ادرار آزمایش می شود. تست Rapid از نظر بالینی جنبه غربالگری دارد. پاسخ نرمال نارسایی اولیه یا ثانویه آدرنال را رد می کند. برای افتراق نارسایی اولیه از نارسایی ثانویه باید از تست prolonged  و اندازه گیری ACTH  پلاسما استفاده کرد.
مصرف گلوکوکورتیکوئیدها واسترس و انجام اسکن های رایوایزوتوپ می توانند باعث ایجاد اختلال در نتایج تست شوند. همچنین مصرف اسپیرونولاکتون و داروهای ضد بارداری و استروژن و پروژسترون و اندروژن نیز می توانند نتایج تست را مختل می کنند.
  فرم آماده چاپ