کد : 
نام آزمایش :ACTH
متد :Immunoassay
نوع نمونه :Plasma EDTA
حجم نمونه :2ml
زمان : 
شرایط نمونه :نمونه تا زمان جدا کردن پلاسما باید روی یخ باشد و بلافاصله پس از جداسازی منجمد گردد. نمونه هایی که همولیز مشهود دارند قابل قبول نیستند. بهتر است نمونه گیری 8 صبح انجام شود.
شرایط انتقال :باید به صورت منجمد منتقل گردد.
نامهای دیگر :Adrenocorticotropic hormone
توضیحات :
این هورمون سیکل شبانه روزی دارد. با یک سیکل خواب طبیعی بالاترین میزان 6 الی 8 صبح و کمترین مقدار  9 الی 10 شب می باشد.
  فرم آماده چاپ